กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
ขอบคุณครับ

    รีสอร์ท ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม และเป็นส่วนตัว ในนากลาง บนถนนสายหลัก 210 ระหว่าง จ.อุดรธานีและ จ.เลย  ห่างจากตัวเมือง หนองบัวลำภูไปทางตะวันตกเพียง 30 กม.  
     
    การเดินทาง
 
รถยนตร์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.หรือสำหรับ รถประจำทางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชม.
เครื่อง บิน: มีเที่ยวบินจากกรุงเทพ-อุดรธานี ทุกวัน บินประมาณ 55 นาที ถึงสนามบินอุดรธานี
และจากสนามบินอุดรธานี ถึงรีสอร์ทเพียง 75 กิโลเมตร (ใช้เวลาขับรถเพียง 1 ชั่วโมง) หรือใช้บริการแท็กซี่ บริเวณสนามบินได้ในราคา 1200 บาท

 
    โทรศัพท์
หนูคิด    : +66 8170 83557
Dr.Detlev Busch (th ): +66 8722 83303
Dr.Detlev Busch (de): 00149 (0) 1715 3018 45

โทรสาร  :+66 4235 9163