กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
ขอบคุณครับ

  ห้องธรรมดา,  ประเภท A   ห้องพิเศษ,  ประเภท B